nakrętki łożyskowe czaniecNakrętki łożyskowe są używane do ustalania położenia łożysk i innych elementów na wale lub na tulei wciąganej. Są one także wykorzystywane do montażu łożysk na stożkowych gniazdach na wale i do demontażu łożysk z tulei wciskanych.
Nakrętki łożyskowe muszą być zabezpieczone przed niezamierzonym poluzowaniem. Ten efekt uzyskuje się albo za pomocą elementu zabezpieczającego, który wchodzi w rowek wpustowy w wale lub w rowek klinowy w tulei wciąganej, albo za pomocą mechanizmu zabezpieczającego zintegrowanego z nakrętką.
Nakrętki łożyskowe ze zintegrowanym mechanizmem zabezpieczającym pozwalają obniżyć koszty wykonania wału, ponieważ nie ma potrzeby wykonywania rowka wpustowego. Łatwiejszy i szybszy jest także montaż, gdyż nie jest wymagany oddzielny element zabezpieczający. Jednak trzeba zwrócić uwagę na wymagania odnośnie momentu zluzowania tych nakrętek.